KELETI TÉKA

KELETI TÉKA

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§ (3-5.) értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos, vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.

Tervezett rendezvényünkön olyan ismeretet szeretnénk átadni, mely a települések önkormányzatait, vidékfejlesztésben érdekelt közösségeit felkészíti arra, hogy önállóan képesek legyenek az adott település területén fellelhető egyedi tájértékek azonosítására, besorolására. Az értékek tudatosítása, a felmérések nyilvántartása, az értékek folyamatos gondozása lehetőséget teremt arra, hogy a közösség e számon tartott élőhelyeket, objektumokat, kultúrtörténeti emlékeket, stb. integrált vidékfejlesztési és helyi gazdaságfejlesztési projektjeiben mint rendelkezésre álló erőforrást hasznosítsa, beruházásaiba bevonja.

Választott címünkben a TÉKA jelentése tájérték kataszter, a keleti jelző azért fontos, mert ismeretátadó mintaprojektünk a Felső-Tisza-vidéken, azon belül Csarodán, vagyis az ország keleti régiójában valósul meg.

A fórum első részében az országos TÉKA projekt avatott szakembere ismerteti meg a hallgatósággal az adatbázis jelentőségét és fejlesztésének célját, a megvalósult tudástár tartalmát, elérhetőségét, bővítésének lehetőségét.

A következő előadás során a résztvevők már bekapcsolódhatnak a munkába, így az ismeretátadás nem egyoldalú. Az előadó megismerteti a hallgatókkal az egyedi tájértékek főtípusait, típusait, altípusait, fajtáit. Ezt követően a helyi közösségből származó hallgatóság – akik egyébként a helyszínt jól ismerik – csoportmunkában helyismeretükre alapozva saját adatbázist készítenek. A csoportok által készített listákat az előadó egészíti ki a felkészülése során összegyűjtött adatokkal, fotókkal, helyszínekkel, így áll össze egy közel teljes, adott településre vonatkozó adatbázis, lista – dokumentumokkal kiegészítve.

A műhelymunka során fényképek, térképek, kreatív illusztrációs és demonstrációs anyagok felhasználásával a csoportok tematikák és/vagy útvonalak köré, azok alapján csoportosítják a fellelhető értékeket. A gondolattársítással tematikusan létrehozott csoportok ötletgenerátorok lehetnek helyi gazdaságfejlesztési projektekben, míg a fizikai útvonalra szervezhető egyedi tájértékek a turizmusfejlesztés során képviselhetnek beépíthető, hasznosítható tudást, erőforrást.

Előadások:

Lipcsei Ágnes 1
Lipcsei Ágnes 2
Deák Attila
Dr. Szilvácsku Zsolt
Lukács Attila

Vélemény, hozzászólás?