TÖRTÉNETI KERT REKONSTRUKCIÓK

Műemlék épületek környezete

KÖZTÉR REKONSTRUKCIÓ

Városi közterek, közparkok

KERTÉPÍTÉSZET

Magánkertek

TELEPÜLÉSKÖZPONT REKONSTRUKCIÓK

Települési közterek, közparkok

INTÉZMÉNYI ZÖLDFELÜLETEK

Oktatási-, igazgatási intézmények, köztemetők

SPORT- ÉS REKREÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

Játszóterek, sportudvarok, kalandparkok

TÁJRENDEZÉS

Fásítások, tájbaillesztések

Bemutatkozás

Társaságunk fő tevékenysége a megalapítás óta (2001) mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, szakértés az alábbi szakterületeken:

  • kertépítészet, szabadtérépítészet;
  • tájépítészet, tájvédelem;
  • környezetvédelem;
  • településtervezés, urbanisztika.

 

1. Szabadtérépítészeten belül kerttervezés, kertépítészet (családi- és társasházak kertjeinek terve; gazdasági szolgáltatók telephelyeinek szabadtérépítészeti rendezése beleértve a zöldfelületeket, burkolatokat, bútorozást, világítást, csapadékvíz elvezetést, stb.) és közterületek tervezése (közterek, közparkok, települési sport- és rekreációs célú területek tervezése, intézményi zöldfelületek tervezése, köztemetők, stb.) a legjellemzőbb szolgáltatói területünk.

Kisléptékű terveinket alkalmanként kivitelezzük is, így egyes esetekben kertépítéssel és zöldfelület fenntartással is foglalkozunk.

Megbízásaink jelentős része beruházást előkészítő, pályázati forrásszerzést alátámasztó műszaki dokumentáció készítése, azaz közterületi műszaki tervezés.

Terveink döntő többsége mindkét esetben meg is valósul, megépül.

Szakági műszaki terveinket a megbízástól függően bármely szinten, bármely tartalommal el tudjuk készíteni; azaz tanulmányterveket, engedélyezési- és kiviteli szintű terveket, tenderterveket és megvalósulási terveket egyaránt készítünk. Szabadtérépítészeti tervdokumentációink a legegyszerűbb esetben is minimum három részből állnak: a tervezett fejlesztést magyarázó tervlapok; a tervezett megvalósítás megértését segítő műszaki leírás az alkalmazott anyagokkal, technológiákkal és egyéb műszaki követelményekkel; illetve kapcsolódó költségbecslés, vagy költségvetés.

 

2. Tájrendezés terén elsősorban tájvédelmi-, tájbaillesztési terveket készítünk. E szolgáltatás végzése a külterületen tervezett, engedélyköteles építések előkészítése során szükséges.

 

3. Harmadik működési területünk a környezetvédelmi szakértés.

Tájvédelmi szakterületi szakértő (SZTjV) jogosultságunk révén készíteni és menedzselni tudjuk az alábbi környezetvédelmi vonatkozású műszaki dokumentumok elkészítését is:

  • előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) készítése;
  • környezeti hatástanulmány (KHT) készítése;
  • környezeti értékelés tervfejezet készítése;
  • egységes környezethasználati engedély (EKHE) készítése;
  • adatlap kitöltése a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához.

 

4. Településtervezés, urbanisztika terén résztvettünk az egymást követő uniós fejlesztési ciklusok során a különböző fókuszú (örökségmegőrző; turisztikai-, gazdaságélénkítő, stb.) városközpont- és városrész rehabilitációs, vagy rekonstrukciós projektek előkészítésében, tervezésében és megvalósításában; szakterületi szakértőként kapcsolódtunk települési arculati kézikönyvek megírásához, illetve számos településrendezési terv tájrendezési-, környezetalakítási szakági munkarészét készítettük el.

Alapító

Lipcsei Ágnes
Lipcsei Ágnes

Lipcsei Ágnes

Ügyvezető, vezetőtervező
Okl. táj- és kertépítészmérnök, urbanista, minőségirányítási szakmérnök

HITVALLÁS:

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Tevékenységek

MŰSZAKI TERVEZÉS
TANÁCSADÁS, MÉRNÖK SZOLGÁLTATÁSOK
1. Városi köztér rekonstrukciós és városrész rehabilitációs tervek

1. Városi köztér rekonstrukciós és városrész rehabilitációs tervek

2. Közpark rekonstrukciók, útfásítások, előfásítások, iparterületi védőfásítások tervezése

2. Közpark rekonstrukciók, útfásítások, előfásítások, iparterületi védőfásítások tervezése

3. Intézményi zöldfelületek tervezése: óvoda, iskola, köztemető, kórház, kulturális intézmények, stb. udvarának, sportudvarának, kertjének tervei

3. Intézményi zöldfelületek tervezése: óvoda, iskola, köztemető, kórház, kulturális intézmények, stb. udvarának, sportudvarának, kertjének tervei

4. Turisztikai és rekreációs beruházások tervezése (kalandpark, játszótér, sportudvar, fürdő, fitnesspark, golfpálya, stb.)

4. Turisztikai és rekreációs beruházások tervezése (kalandpark, játszótér, sportudvar, fürdő, fitnesspark, golfpálya, stb.)

5. Tájrendezés; művi létesítmények tájba illesztése; természeti értékekre alapozott turizmusfejlesztési tervek, koncepciók

5. Tájrendezés; művi létesítmények tájba illesztése; természeti értékekre alapozott turizmusfejlesztési tervek, koncepciók

6. Falumegújítási tervek (települési közparkok, közterek, intézményi zöldfelületek, települési rekreációs fejlesztések, játszóterek, stb.)

6. Falumegújítási tervek (települési közparkok, közterek, intézményi zöldfelületek, települési rekreációs fejlesztések, játszóterek, stb.)

7. Történeti kertek

7. Történeti kertek

8. Magánkertek

8. Magánkertek

Partnereink

 

 

 

 

Az oldalak megtekintéséhez kérjük kattintson az adott logóra.

Kapcsolat

Iroda címe:

4400 Nyíregyháza
Szent István út 3. II./10.
Luther ház ‘B’ lépcsőház 54-es kapucsengő
Tel./fax:06-42-400-112
E-mail: iroda[kukac]mundus.hu
MÉK kód: C-15-1616

Lipcsei Ágnes
Ügyvezető
Okleveles táj- és kertépítész mérnök
Urbanista
Minőségirányítási szakmérnök
06/30-256-35-91

Barota György
Ügyvezető
06/30-957-43-66

Kapcsolatfelvételi űrlap