Településrendezés, tájrendezés, tájbaillesztés

Településrendezés, tájrendezés, tájbaillesztés

 

1. Településrendezési tervek készítése kapcsán az alábbi tervfejezeteket készítjük:

a 314/2012. (XI. 8.) számú, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 3. számú melléklete alapján Településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek, mint

Környezetalakítási terv tervfejezet készítése;
Szakági javaslatok tervfejezet készítése;
Környezeti hatások és feltételek tervfejezet készítése;
Környezeti értékelés tervfejezet készítése.

2. Szintén főként településtervezés kapcsán az alábbi dokumentációt is készítjük:

a 2/2005. (I. 11.) számú, egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti

Környezeti értékelés.

3. Külterületi, építési engedély köteles beruházások esetén jön szóba a

a 312/2012. (XI. 8.) számú, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 5. melléklete alapján …

… a természet- és tájvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok elkészítése (tájbaillesztési-, tájvédelmi tervek készítése).

 

Az utóbbi években elvégzett ilyen típusú munkastatisztikánkat az alábbi ábrák szemléltetik:

 


 

Kapcsolódó referenciáink az alábbiak:
Nyíregyháza, Tiszavasvári út – Derkovits út – Csalitos utcai csomópont fejlesztés favédelmi terve

Tervezési terület: N/A

Bruttó bekerülés: 17 908 872 Ft

Tervezés éve: 2019

Szamossályi - Holt Szamos

Bruttó bekerülés: 10 000 000 Ft
Tervezés éve: 2008
Jánd - Halvány tó

Tervezési terület: 158 988 m2
Tervezés éve: 2007
Nyírpazony - Településrendezési terv

Tervezési terület: 15,08 km2
Tervezés éve: 2007
Iparterület fásítás

Tervezési hossz: 3600 m2
Tervezés éve: 2006

Vásárosnamény - Településrendezési terv

Tervezési terület: 65,66 km2
Tervezés éve: 2004

Vélemény, hozzászólás?