Közpark, köztér – városi

Közpark, köztér – városi

Városi közpark-köztér építészeti terveink rendszerint önkormányzati megrendelés alapján készülnek.

Munkaindító megbeszélés, ajánlatadás és szerződéskötés után indul a munkavégzés. E kategóriában tanulmány-, engedélyezési és kiviteli szintű terveket, tenderterveket egyaránt készítünk. Szolgáltatásunk a geodéziai felmérés elkészítésével és a közműállapot feltárásával kezdődik. E megalapozó felmérés birtokában kerül sor a helyszíni növényállapot felvételre, a favédelmi-, fakivágási terv előkészítésére. (Megjegyzés: favédelmi tervet, fakatasztert önállóan is készítünk.)

Az adott fejlesztés megvalósítására általában két koncepcionális változatot készítünk, melyeket a helyszínen egyeztetünk. Ezen egyeztetéseken gyakran vesz részt a képviselő testület egy csoportja, vagy akár az egész testület az önkormányzatot alaphelyzetben képviselő polgármesteren és jegyzőn túl. Amikor a fejlesztési koncepciót a kért változtatásokkal együtt jóváhagyják, akkor kezdjük el a részlettervek kidolgozását, a terv végső formába öntését. Alapvetően terveink geodéziai felmérésből; bontási-, fakivágási-, favédelmi tervből; szabadtérépítészeti koncepcióból állnak. Az előbb felsorolt tervlapokat minden esetben műszaki leírás és tételes egységáras tervezői költségvetés kiírás egészíti ki és így áll össze egy teljes terv tanulmány-, engedélyezési szinten. Kiviteli szintű terveink saját szakágunkat illetően növénykiültetési-, kitűzési-, burkolat raszter-, csapadékvíz elvezetési- és egyéb részlettervek (kerti építmények, objektumok stb.) tervlapjaival egészülnek ki a feladat bonyolultságától függő minőségben és mennyiségben. Összetett szabadtérépítészeti terveinkhez alátámasztó szakági terveket is készítünk szaktervezők bevonásával (szökőkutak, ivókutak, szabadtéri építmények, parkolók stb.).

 

Kapcsolódó referenciáink az alábbiak:

Vélemény, hozzászólás?